[Collection] Proses and Poems

Here are some of the proses and poems written since my school years

(being updated)

[tản văn] Die in summer vibes

https://phonghysky.wordpress.com/2018/07/14/die-in-summer-vibes/

[tản văn] Cuộc tình buồn tênh

https://phonghysky.wordpress.com/2017/12/10/cuoc-tinh-buon-tenh/

[tản văn] This, too, shall pass away

https://phonghysky.wordpress.com/2017/11/27/4-5-6-this-too-shall-pass-away/

[tản văn + nhật ký] Nam phương du hành ký (2017)

https://phonghysky.wordpress.com/2017/07/16/tan-van-nhat-ky-nam-phuong-du-hanh-ky/

[tản văn] Nam phương du ca (2017)

https://phonghysky.wordpress.com/2017/07/10/nam-phuong-du-ca/

[tản văn] Số 0 và giá trị tuyệt đối (2017)

https://phonghysky.wordpress.com/2017/05/23/so-0-va-gia-tri-tuyet-doi/

[tản văn] Sống như một vì sao (2017)

https://phonghysky.wordpress.com/2017/05/12/song-nhu-mot-vi-sao/

[tản văn] Mùa hè năm ấy (2017)

https://phonghysky.wordpress.com/2017/05/09/may-9th-mua-he-nam-ay/

[tản văn] Lời nói dối tháng Tư (2017)

https://phonghysky.wordpress.com/2017/04/30/loi-noi-doi-thang-tu/

[tản văn] I have a dream (2017)

https://phonghysky.wordpress.com/2017/03/12/i-have-a-dream/

[tản văn] Chiron (2017)

https://phonghysky.wordpress.com/2017/03/10/chiron/

[tản văn] Who will stop the rain (2017)

https://phonghysky.wordpress.com/2017/01/14/who-will-stop-the-rain/

[tản văn] Phố không em (2017)

https://phonghysky.wordpress.com/2017/01/07/pho-khong-em/

[tản văn + nhật ký] 4달 – Hành trình lãng quên anh (2016)
https://phonghysky.wordpress.com/2016/12/28/4%EB%8B%AC-hanh-trinh-lang-quen-anh/

[tản văn + nhật ký] 100일 (2016)

https://phonghysky.wordpress.com/2016/12/05/100%EC%9D%BC/

[tản văn] Chuyện mình kể bên cốc cacao (2016)

https://phonghysky.wordpress.com/2016/11/30/chuyen-minh-ke-ben-coc-cacao/

[tản văn + nhật ký] Mình nói gì khi nói về chuyện tình (2016)
https://phonghysky.wordpress.com/2016/11/09/minh-noi-gi-khi-noi-ve-chuyen-tinh-nguoi-trong-hoi-uc/

[tản văn] Cuối thu và mèo (2016)

https://phonghysky.wordpress.com/2016/10/30/oct-29th-cuoi-thu-va-meo/

[tản văn] Retrograde (2016)
https://phonghysky.wordpress.com/2016/09/22/retrograde/

[tản văn] A short journey (2016)
https://phonghysky.wordpress.com/2016/09/10/tan-van-a-short-journey/

[tản văn] Em thôi một thời … [2016]
https://phonghysky.wordpress.com/2016/07/11/em-thoi-mot-thoi/

[tản văn] 스물살 (2016)
https://phonghysky.wordpress.com/2016/06/24/%EC%8A%A4%EB%AC%BC%EC%82%B4/

[tản văn] 为自己的心找一个 (2016)

https://phonghysky.wordpress.com/2016/06/23/%E4%B8%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9A%84%E5%BF%83%E6%89%BE%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%AE%B6/

[tản văn] Into every life a little rain must fall (2016)

https://phonghysky.wordpress.com/2016/05/22/into-every-life-a-little-rain-must-fall/

[tản văn] Sayonara (2016)

https://phonghysky.wordpress.com/2016/05/14/sayonara/

[tản văn] Vienna waits for you (2016)

https://phonghysky.wordpress.com/2016/03/31/vienna-waits-for-you/

[tản văn] Somewhere sometime (2015)

https://phonghysky.wordpress.com/2015/06/07/tan-van-somewhere-sometime/

[tản văn] Đi đi tôi (2008)

[tản văn] Nhạt màu (2012)

[tản văn] Thạch anh tím

[tản văn] Gọi bình yên về bên em nơi ấy (2008)

[thơ] (2008)

[thơ] Đại lộ hàng cây (2008)

[thơ] Đường về lá bay (2008)

[thơ] 2008

[thơ] (2010)

[thơ] Gió (2009)

[thơ] (2008)

[thơ] Cửa sổ, chuông gió và cây (2009)

[thơ] Lời chúc mùa thu (2011)

[thơ + tản văn] Những dòng sông (2009, 2011)

[thơ] Lâu đài tuyết trắng 

[thơ] 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s